Benefit Plus Spolupracujeme s Benefit Plus
CA Top Holiday » Termíny a ceny » Cenník 2024 - 8 dňové pobyty, individuálna doprava

Cenník 2024 - 8-dňové pobyty

5% zľava Happy Holiday 


Ceny pre verejnosť Ceny pre stálych zákazníkov

Pobyty od nedele do nedele:     Novinka!

4-lôžkový
Vila Magnólia

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkový
Vila Frederica

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Frederica

D1 (obývacia izba + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkové
Vila Jantár,
Vila Jantár

B1 (Obývacia izba + spálňa + kúpeľňa + veľká oplotená terasa na prízemí) + klimatizácia, B2 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

12.5.-19.5. 607€
639€

732€
771€

808€
851€

653€
687€

19.5.-26.5. 607€
639€

732€
771€

808€
851€

653€
687€

26.5.-02.6. 607€
639€

732€
771€

808€
851€

653€
687€

02.6.-09.6. 607€
639€

732€
771€

808€
851€

653€
687€

09.6.-16.6. 623€
656€

752€
792€

832€
876€

672€
707€

16.6.-23.6. 746€
785€

896€
943€

994€
1046€

808€
850€

23.6.-30.6. 819€
862€

981€
1033€

1087€
1144€

886€
933€

30.6.-07.7. 948€
998€

1142€
1202€

1265€
1332€

1028€
1082€

07.7.-14.7. 979€
1030€

1177€
1239€

1316€
1385€

1059€
1115€

14.7.-21.7. 1001€
1054€

1203€
1266€

1332€
1402€

1082€
1139€

21.7.-28.7. 1001€
1054€

1203€
1266€

1332€
1402€

1082€
1139€

28.7.-04.8. 1016€
1069€

1220€
1284€

1352€
1423€

1098€
1156€

04.8.-11.8. 1099€
1157€

1323€
1393€

1470€
1547€

1195€
1258€

11.8.-18.8. 1099€
1157€

1323€
1393€

1470€
1547€

1195€
1258€

18.8.-25.8. 1052€
1107€

1265€
1332€

1405€
1479€

1143€
1203€

25.8.-01.9. 768€
808€

918€
966€

1016€
1069€

829€
873€

01.9.-08.9. 650€
684€

775€
816€

851€
896€

696€
733€

08.9.-15.9. 628€
661€

754€
794€

830€
874€

675€
710€

15.9.-22.9. 607€
639€

732€
771€

808€
851€

653€
687€

22.9.-29.9. 607€
639€

732€
771€

808€
851€

653€
687€6-lôžkový
Vila Jantár

CM1 (obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

5-lôžkový
Rez. Marco s bazénom

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

2-3-lôžkový
Vila Viera

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

6-lôžkový
Rezidencia Poppy

D1 () + klimatizácia

12.5.-19.5. 756€
796€

676€
712€

530€
558€

793€
835€

19.5.-26.5. 756€
796€

676€
712€

530€
558€

793€
835€

26.5.-02.6. 756€
796€

676€
712€

530€
558€

793€
835€

02.6.-09.6. 756€
796€

676€
712€

530€
558€

793€
835€

09.6.-16.6. 777€
818€

695€
732€

545€
574€

818€
861€

16.6.-23.6. 922€
970€

829€
873€

675€
711€

989€
1041€

23.6.-30.6. 1005€
1058€

911€
959€

772€
813€

1087€
1144€

30.6.-07.7. 1161€
1222€

1062€
1118€

837€
881€

1278€
1345€

07.7.-14.7. 1195€
1258€

1096€
1154€

865€
910€

1321€
1390€

14.7.-21.7. 1222€
1286€

1123€
1182€

884€
931€

1352€
1423€

21.7.-28.7. 1222€
1286€

1123€
1182€

897€
944€

1352€
1423€

28.7.-04.8. 1239€
1304€

1139€
1199€

897€
944€

1373€
1445€

04.8.-11.8. 1342€
1413€

1237€
1302€

974€
1025€

1498€
1577€

11.8.-18.8. 1342€
1413€

1237€
1302€

974€
1025€

1498€
1577€

18.8.-25.8. 1285€
1353€

1182€
1244€

931€
980€

1429€
1504€

25.8.-01.9. 943€
993€

850€
895€

675€
711€

1011€
1064€

01.9.-08.9. 800€
842€

720€
758€

608€
640€

836€
880€

08.9.-15.9. 778€
819€

698€
735€

552€
581€

815€
858€

15.9.-22.9. 756€
796€

676€
712€

530€
558€

793€
835€

22.9.-29.9. 756€
796€

676€
712€

530€
558€

793€
835€\n

5-6-lôžkový
Vila Adriana

CV1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-lôžkový
Vila Rosina

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Vila Caroline

DV1 (obývacia izba + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Rezidencia Saulina

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia

12.5.-19.5. 847€
892€

740€
779€

917€
965€

701€
738€

19.5.-26.5. 847€
892€

740€
779€

917€
965€

701€
738€

26.5.-02.6. 847€
892€

740€
779€

917€
965€

701€
738€

02.6.-09.6. 847€
892€

740€
779€

917€
965€

701€
738€

09.6.-16.6. 872€
918€

761€
801€

943€
993€

720€
758€

16.6.-23.6. 1043€
1098€

910€
958€

1124€
1183€

855€
900€

23.6.-30.6. 1141€
1201€

998€
1050€

1224€
1288€

937€
986€

30.6.-07.7. 1332€
1402€

970€ * 1419€
1494€

1089€
1146€

07.7.-14.7. 1374€
1446€

1201€
1264€

1462€
1539€

1119€
1178€

14.7.-21.7. 1406€
1480€

1229€
1294€

1493€
1572€

1142€
1202€

21.7.-28.7. 1406€
1480€

1229€
1294€

1493€
1572€

1142€
1202€

28.7.-04.8. 1427€
1502€

1246€
1312€

1515€
1595€

1158€
1219€

04.8.-11.8. 1552€
1634€

1352€
1423€

1646€
1733€

1256€
1322€

11.8.-18.8. 1552€
1634€

1352€
1423€

1646€
1733€

1256€
1322€

18.8.-25.8. 1482€
1560€

1292€
1360€

1575€
1658€

1202€
1265€

25.8.-01.9. 1064€
1120€

932€
981€

1146€
1206€

876€
922€

01.9.-08.9. 890€
937€

783€
824€

960€
1010€

748€
787€

08.9.-15.9. 868€
914€

761€
801€

939€
988€

723€
761€

15.9.-22.9. 847€
892€

740€
779€

917€
965€

701€
738€

22.9.-29.9. 847€
892€

740€
779€

917€
965€

701€
738€7-lôžkový
Vila Mirella

D1 (obývacia izba + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-lôžkový
Vila Mirella

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkový
Vila Mirella

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-lôžkový
Vila Vivien

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

12.5.-19.5. 830€
874€

630€
663€

583€
614€

607€
639€

19.5.-26.5. 830€
874€

630€
663€

583€
614€

607€
639€

26.5.-02.6. 830€
874€

630€
663€

583€
614€

607€
639€

02.6.-09.6. 830€
874€

630€
663€

583€
614€

607€
639€

09.6.-16.6. 853€
898€

648€
682€

599€
630€

623€
656€

16.6.-23.6. 1016€
1069€

781€
822€

712€
749€

746€
785€

23.6.-30.6. 1219€
1283€

893€
940€

783€
824€

851€
896€

30.6.-07.7. 1286€
1354€

996€
1048€

907€
955€

948€
998€

07.7.-14.7. 1324€
1394€

1026€
1080€

934€
983€

979€
1030€

14.7.-21.7. 1353€
1424€

1049€
1104€

955€
1005€

1001€
1054€

21.7.-28.7. 1353€
1424€

1049€
1104€

955€
1005€

1001€
1054€

28.7.-04.8. 1373€
1445€

1064€
1120€

967€
1018€

1001€
1054€

04.8.-11.8. 1492€
1570€

1154€
1215€

1044€
1099€

1099€
1157€

11.8.-18.8. 1492€
1570€

1154€
1215€

1044€
1099€

1099€
1157€

18.8.-25.8. 1426€
1501€

1104€
1162€

1000€
1053€

1052€
1107€

25.8.-01.9. 1037€
1092€

803€
845€

732€
771€

768€
808€

01.9.-08.9. 873€
919€

673€
708€

626€
659€

650€
684€

08.9.-15.9. 851€
896€

652€
686€

604€
636€

628€
661€

15.9.-22.9. 830€
874€

630€
663€

583€
614€

607€
639€

22.9.-29.9. 830€
874€

630€
663€

583€
614€

607€
639€5-6-lôžkový
Vila Magdaléna

CM1 (2 podlažia: obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + balkón + terasa s krbom) + klimatizácia

5-lôžkový
Vila Nerona

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

6-lôžkový
Vila Nerona

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

12.5.-19.5. 785€
826€

761€
801€

824€
867€

-
19.5.-26.5. 785€
826€

761€
801€

824€
867€

-
26.5.-02.6. 785€
826€

761€
801€

824€
867€

-
02.6.-09.6. 785€
826€

761€
801€

824€
867€

-
09.6.-16.6. 807€
849€

783€
824€

848€
893€

-
16.6.-23.6. 960€
1010€

932€
981€

1015€
1068€

-
23.6.-30.6. 1049€
1104€

1019€
1073€

1112€
1170€

-
30.6.-07.7. 1217€
1281€

1169€
1230€

1299€
1367€

-
07.7.-14.7. 1256€
1322€

1222€
1286€

1340€
1411€

-
14.7.-21.7. 1284€
1352€

1251€
1317€

1373€
1445€

-
21.7.-28.7. 1284€
1352€

1251€
1317€

1373€
1445€

-
28.7.-04.8. 1303€
1372€

1268€
1335€

1392€
1465€

-
04.8.-11.8. 1414€
1488€

1373€
1445€

1511€
1590€

-
11.8.-18.8. 1414€
1488€

1373€
1445€

1511€
1590€

-
18.8.-25.8. 1352€
1423€

1313€
1382€

1443€
1519€

-
25.8.-01.9. 980€
1032€

931€
980€

1064€
1120€

-
01.9.-08.9. 827€
871€

805€
847€

867€
913€

-
08.9.-15.9. 807€
849€

783€
824€

846€
890€

-
15.9.-22.9. 785€
826€

761€
801€

824€
867€

-
22.9.-29.9. 785€
826€

761€
801€

824€
867€

-


Pobyty od soboty do soboty:

\n

3-lôžkový
Rezidencia Lukrecia

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-5-lôžkový
Rez. Michelangelo

B2 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-lôžkový
Bussola s vlastnou záhradkou

B1 (prízemie so samostatnou záhradkou: obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

7-lôžkový
Rezidencia Bussola

C2 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia + vstup do bazéna

11.5.-18.5. 514€
541€

552€
581€

599€
630€

656€
690€

18.5.-25.5. 514€
541€

552€
581€

599€
630€

656€
690€

25.5.-01.6. 514€
541€

552€
581€

599€
630€

656€
690€

01.6.-08.6. 514€
541€

552€
581€

618€
650€

684€
720€

08.6.-15.6. 514€
541€

552€
581€

618€
650€

684€
720€

15.6.-22.6. 662€
697€

683€
719€

732€
770€

817€
860€

22.6.-29.6. 684€
720€

727€
765€

793€
835€

884€
930€

29.6.-06.7. 817€
860€

860€
905€

893€
940€

1064€
1120€

06.7.-13.7. 834€
878€

878€
924€

940€
989€

930€ *
13.7.-20.7. 858€
903€

901€
948€

940€
989€

1166€
1227€

20.7.-27.7. 858€
903€

901€
948€

940€
989€

1166€
1227€

27.7.-03.8. 858€
903€

901€
948€

940€
989€

1166€
1227€

03.8.-10.8. 945€
995€

989€
1041€

1064€
1120€

1234€
1299€

10.8.-17.8. 945€
995€

989€
1041€

1064€
1120€

1234€
1299€

17.8.-24.8. 945€
995€

989€
1041€

1064€
1120€

1234€
1299€

24.8.-31.8. 662€
697€

705€
742€

772€
813€

898€
945€

31.8.-07.9. 567€
597€

627€
660€

665€
700€

765€
805€

07.9.-14.9. 536€
564€

573€
603€

627€
660€

713€
750€

14.9.-21.9. 514€
541€

552€
581€

599€
630€

684€
720€

21.9.-28.9. 514€
541€

552€
581€

599€
630€

684€
720€3-lôžkový
Rezidencia Bussola

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

5-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

C2 (obývacia izba + 2 spálne + kupeľňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

3-lôžkový
Vila Petronella

A3 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

6-lôžkový
Rezidencia Primula

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

11.5.-18.5. 460€
484€

692€
728€

484€
509€

724€
762€

18.5.-25.5. 460€
484€

692€
728€

484€
509€

724€
762€

25.5.-01.6. 460€
484€

692€
728€

484€
509€

724€
762€

01.6.-08.6. 523€
550€

692€
728€

484€
509€

724€
762€

08.6.-15.6. 523€
550€

692€
728€

484€
509€

724€
762€

15.6.-22.6. 584€
615€

857€
902€

606€
638€

898€
945€

22.6.-29.6. 618€
650€

909€
957€

627€
660€

953€
1003€

29.6.-06.7. 694€
730€

1096€
1154€

750€
789€

1157€
1218€

06.7.-13.7. 713€
750€

1122€
1181€

767€
807€

1183€
1245€

13.7.-20.7. 713€
750€

1157€
1218€

836€
880€

1217€
1281€

20.7.-27.7. 713€
750€

1157€
1218€

836€
880€

1217€
1281€

27.7.-03.8. 713€
750€

1157€
1218€

836€
880€

1217€
1281€

03.8.-10.8. 823€
866€

1278€
1345€

864€
909€

1346€
1417€

10.8.-17.8. 823€
866€

1278€
1345€

864€
909€

1346€
1417€

17.8.-24.8. 823€
866€

1278€
1345€

864€
909€

1346€
1417€

24.8.-31.8. 584€
615€

879€
925€

606€
638€

920€
968€

31.8.-07.9. 523€
550€

755€
795€

548€
577€

789€
830€

07.9.-14.9. 494€
520€

713€
751€

504€
531€

746€
785€

14.9.-21.9. 474€
499€

692€
728€

484€
509€

724€
762€

21.9.-28.9. 474€
499€

692€
728€

484€
509€

724€
762€6-lôžkový
Bussola s vlastnou záhradkou

C1 (prízemie so samostatnou záhradkou: obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

2-3-lôžkový
Rez. Duna s bazénom

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

2-lôžkový
Rezidencia pri mori

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

2-3-lôžkový
Rez. Torre s bazénom

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

11.5.-18.5. 722€
760€

484€
509€

475€
500€

475€
500€

18.5.-25.5. 722€
760€

484€
509€

475€
500€

475€
500€

25.5.-01.6. 722€
760€

484€
509€

475€
500€

475€
500€

01.6.-08.6. 722€
760€

484€
509€

475€
500€

475€
500€

08.6.-15.6. 722€
760€

484€
509€

475€
500€

475€
500€

15.6.-22.6. 888€
935€

606€
638€

599€
630€

599€
630€

22.6.-29.6. 950€
1000€

627€
660€

618€
651€

618€
651€

29.6.-06.7. 1131€
1190€

750€
789€

736€
775€

736€
775€

06.7.-13.7. 1188€
1250€

767€
807€

808€
850€

753€
793€

13.7.-20.7. 1226€
1290€

789€
831€

777€
818€

777€
818€

20.7.-27.7. 1226€
1290€

789€
831€

777€
818€

777€
818€

27.7.-03.8. 1226€
1290€

789€
831€

777€
818€

777€
818€

03.8.-10.8. 1316€
1385€

864€
909€

849€
894€

849€
894€

10.8.-17.8. 1316€
1385€

864€
909€

849€
894€

849€
894€

17.8.-24.8. 1316€
1385€

864€
909€

849€
894€

849€
894€

24.8.-31.8. 941€
990€

606€
638€

599€
630€

599€
630€

31.8.-07.9. 808€
850€

533€
561€

542€
570€

525€
553€

07.9.-14.9. 760€
800€

504€
531€

497€
523€

497€
523€

14.9.-21.9. 760€
800€

484€
509€

475€
500€

475€
500€

21.9.-28.9. 760€
800€

484€
509€

475€
500€

475€
500€4-lôžkový
Rezidencia Casa Marina s bazénom

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkový
Vila Elena

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-5-lôžkový
Rezidencia Luna

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-5-lôžkový
Vila Petronella

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

11.5.-18.5. 583€
614€

724€
762€

630€
663€

630€
663€

18.5.-25.5. 583€
614€

724€
762€

630€
663€

630€
663€

25.5.-01.6. 583€
614€

724€
762€

630€
663€

630€
663€

01.6.-08.6. 583€
614€

724€
762€

630€
663€

630€
663€

08.6.-15.6. 583€
614€

725€
763€

630€
663€

630€
663€

15.6.-22.6. 712€
749€

779€
820€

781€
822€

781€
822€

22.6.-29.6. 779€
820€

827€
870€

830€
874€

830€
874€

29.6.-06.7. 907€
955€

948€
998€

996€
1048€

949€
999€

06.7.-13.7. 927€
976€

1001€
1054€

1018€
1072€

1018€
1072€

13.7.-20.7. 955€
1005€

1001€
1054€

1049€
1104€

1049€
1104€

20.7.-27.7. 955€
1005€

1001€
1054€

1049€
1104€

1049€
1104€

27.7.-03.8. 955€
1005€

1001€
1054€

1049€
1104€

1049€
1104€

03.8.-10.8. 1044€
1099€

1099€
1157€

1154€
1215€

1154€
1215€

10.8.-17.8. 1044€
1099€

1099€
1157€

1154€
1215€

1154€
1215€

17.8.-24.8. 1044€
1099€

1099€
1157€

1154€
1215€

1154€
1215€

24.8.-31.8. 732€
771€

768€
808€

803€
845€

803€
845€

31.8.-07.9. 661€
696€

687€
723€

692€
728€

703€
740€

07.9.-14.9. 604€
636€

628€
661€

652€
686€

652€
686€

14.9.-21.9. 583€
614€

607€
639€

630€
663€

630€
663€

21.9.-28.9. 583€
614€

607€
639€

630€
663€

630€
663€4-lôžkový
Rezidencia pri mori

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Rezidencia Lucinda

C1 (obývacia izba + kuchynka + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Rezidencia Saulina

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + 2 terasy) + klimatizácia

4-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

11.5.-18.5. 607€
639€

731€
769€

707€
744€

653€
687€

18.5.-25.5. 607€
639€

731€
769€

707€
744€

653€
687€

25.5.-01.6. 607€
639€

731€
769€

707€
744€

653€
687€

01.6.-08.6. 607€
639€

731€
769€

707€
744€

653€
687€

08.6.-15.6. 607€
639€

731€
769€

707€
744€

653€
687€

15.6.-22.6. 746€
785€

883€
929€

860€
905€

808€
850€

22.6.-29.6. 793€
835€

935€
984€

912€
960€

858€
903€

29.6.-06.7. 948€
998€

1139€
1199€

1093€
1151€

1028€
1082€

06.7.-13.7. 971€
1022€

1142€
1202€

1135€
1195€

1052€
1107€

13.7.-20.7. 1001€
1054€

1177€
1239€

1148€
1208€

1082€
1139€

20.7.-27.7. 1001€
1054€

1177€
1239€

1148€
1208€

1082€
1139€

27.7.-03.8. 1001€
1054€

1177€
1239€

1148€
1208€

1082€
1139€

03.8.-10.8. 1099€
1157€

1291€
1359€

1261€
1327€

1195€
1258€

10.8.-17.8. 1099€
1157€

1291€
1359€

1261€
1327€

1195€
1258€

17.8.-24.8. 1099€
1157€

1291€
1359€

1261€
1327€

1195€
1258€

24.8.-31.8. 768€
808€

904€
952€

882€
928€

829€
873€

31.8.-07.9. 667€
702€

792€
834€

769€
809€

715€
753€

07.9.-14.9. 628€
661€

752€
792€

728€
766€

675€
710€

14.9.-21.9. 607€
639€

731€
769€

707€
744€

653€
687€

21.9.-28.9. 607€
639€

731€
769€

707€
744€

653€
687€5-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

B2 (obývacia izba + kuchynka + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

5-lôžkový
Rezidencia Bianco

C1 (obývacia izba + 2 spálne + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

2-lôžkový
Vila Elena

A1 (obývacia izba + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-6-lôžkový
Vila Elena

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

11.5.-18.5. 660€
695€

676€
712€

460€
484€

779€
820€

18.5.-25.5. 660€
695€

676€
712€

460€
484€

779€
820€

25.5.-01.6. 660€
695€

676€
712€

460€
484€

779€
820€

01.6.-08.6. 660€
695€

676€
712€

460€
484€

779€
820€

08.6.-15.6. 660€
695€

676€
712€

460€
484€

720€
758€

15.6.-22.6. 815€
858€

829€
873€

585€
616€

872€
918€

22.6.-29.6. 865€
911€

881€
927€

603€
635€

924€
973€

29.6.-06.7. 1042€
1097€

1062€
1118€

715€
753€

1105€
1163€

06.7.-13.7. 1065€
1121€

1093€
1150€

731€
769€

1131€
1191€

13.7.-20.7. 1096€
1154€

1123€
1182€

750€
789€

1166€
1227€

20.7.-27.7. 1096€
1154€

1123€
1182€

750€
789€

1166€
1227€

27.7.-03.8. 1096€
1154€

1123€
1182€

750€
789€

1166€
1227€

03.8.-10.8. 1209€
1273€

1237€
1302€

823€
866€

1280€
1347€

10.8.-17.8. 1209€
1273€

1237€
1302€

823€
866€

1280€
1347€

17.8.-24.8. 1209€
1273€

1237€
1302€

823€
866€

1280€
1347€

24.8.-31.8. 836€
880€

850€
895€

585€
616€

894€
941€

31.8.-07.9. 723€
761€

739€
778€

510€
537€

782€
823€

07.9.-14.9. 682€
718€

698€
735€

481€
506€

742€
781€

14.9.-21.9. 660€
695€

676€
712€

460€
484€

720€
758€

21.9.-28.9. 660€
695€

676€
712€

460€
484€

720€
758€\n

4-lôžkový
Rez. Duna s bazénom

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkový
Rez. Torre s bazénom

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

4-lôžkový
Vila Mušľa

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

6-lôžkový
Rez. Kryštál s bazénmi

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia + vstup do bazéna

11.5.-18.5. 630€
663€

630€
663€

621€
654€

731€
769€

18.5.-25.5. 630€
663€

630€
663€

621€
654€

731€
769€

25.5.-01.6. 630€
663€

630€
663€

621€
654€

731€
769€

01.6.-08.6. 630€
663€

630€
663€

621€
654€

731€
769€

08.6.-15.6. 630€
663€

630€
663€

621€
654€

731€
769€

15.6.-22.6. 781€
822€

781€
822€

766€
806€

905€
953€

22.6.-29.6. 830€
874€

863€
908€

840€
884€

960€
1011€

29.6.-06.7. 998€
1050€

996€
1048€

960€
1010€

1164€
1225€

06.7.-13.7. 1018€
1072€

1018€
1072€

996€
1048€

1192€
1255€

13.7.-20.7. 1049€
1104€

1049€
1104€

1045€
1100€

1231€
1296€

20.7.-27.7. 1049€
1104€

1049€
1104€

899€ * 1231€
1296€

27.7.-03.8. 1049€
1104€

1049€
1104€

1045€
1100€

1231€
1296€

03.8.-10.8. 1154€
1215€

1154€
1215€

1127€
1186€

1434€
1509€

10.8.-17.8. 1154€
1215€

1154€
1215€

1127€
1186€

1434€
1509€

17.8.-24.8. 1154€
1215€

1154€
1215€

1127€
1186€

1434€
1509€

24.8.-31.8. 803€
845€

803€
845€

788€
829€

927€
976€

31.8.-07.9. 692€
728€

692€
728€

682€
718€

795€
837€

07.9.-14.9. 652€
686€

652€
686€

643€
677€

752€
792€

14.9.-21.9. 630€
663€

630€
663€

621€
654€

731€
769€

21.9.-28.9. 630€
663€

630€
663€

621€
654€

731€
769€7-lôžkový
Vila Mušľa

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Vila Mara

D1 (obývacia izba + kuchynka + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-5-lôžkový
Vila Karin

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-lôžkový
Rezidencia Jupiter

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + 3 terasy) + klimatizácia

11.5.-18.5. 824€
867€

785€
826€

599€
630€

630€
663€

18.5.-25.5. 824€
867€

785€
826€

599€
630€

630€
663€

25.5.-01.6. 824€
867€

785€
826€

599€
630€

630€
663€

01.6.-08.6. 824€
867€

785€
826€

599€
630€

630€
663€

08.6.-15.6. 824€
867€

785€
826€

599€
630€

630€
663€

15.6.-22.6. 1015€
1068€

960€
1010€

732€
770€

781€
822€

22.6.-29.6. 1181€
1243€

1015€
1068€

801€
843€

830€
874€

29.6.-06.7. 1299€
1367€

1216€
1280€

927€
976€

996€
1048€

06.7.-13.7. 1330€
1400€

1246€
1312€

991€
1043€

1018€
1072€

13.7.-20.7. 1373€
1445€

1284€
1352€

975€
1026€

1049€
1104€

20.7.-27.7. 1373€
1445€

1284€
1352€

975€
1026€

1049€
1104€

27.7.-03.8. 1373€
1445€

1284€
1352€

975€
1026€

1049€
1104€

03.8.-10.8. 1511€
1590€

1414€
1488€

1072€
1128€

1154€
1215€

10.8.-17.8. 1511€
1590€

1414€
1488€

1072€
1128€

1154€
1215€

17.8.-24.8. 1511€
1590€

1414€
1488€

1072€
1128€

1154€
1215€

24.8.-31.8. 1036€
1091€

999€
1052€

753€
793€

803€
845€

31.8.-07.9. 891€
938€

849€
894€

679€
715€

692€
728€

07.9.-14.9. 846€
890€

807€
849€

620€
653€

652€
686€

14.9.-21.9. 824€
867€

785€
826€

599€
630€

630€
663€

21.9.-28.9. 824€
867€

785€
826€

599€
630€

630€
663€7-lôžkový
Vila Mušľa

C1 (obývacia izba + 2 spálňe + 2 kúpelňe + terasa) + klimatizácia

7-lôžkový
Vila Mara

D1 (obývacia izba + kuchynka + 3 spálňe + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

4-5-lôžkový
Vila Karin

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + terasa) + klimatizácia

5-lôžkový
Rezidencia Jupiter

B1 (obývacia izba + spálňa + kúpelňa + 3 terasy) + klimatizácia

11.5.-18.5. 824€
867€

785€
826€

599€
630€

630€
663€

18.5.-25.5. 824€
867€

785€
826€

599€
630€

630€
663€

25.5.-01.6. 824€
867€

785€
826€

599€
630€

630€
663€

01.6.-08.6. 824€
867€

785€
826€

599€
630€

630€
663€

08.6.-15.6. 824€
867€

785€
826€

599€
630€

630€
663€

15.6.-22.6. 1015€
1068€

960€
1010€

732€
770€

781€
822€

22.6.-29.6. 1181€
1243€

1015€
1068€

801€
843€

830€
874€

29.6.-06.7. 1299€
1367€

1216€
1280€

927€
976€

996€
1048€

06.7.-13.7. 1330€
1400€

1246€
1312€

991€
1043€

1018€
1072€

13.7.-20.7. 1373€
1445€

1284€
1352€

975€
1026€

1049€
1104€

20.7.-27.7. 1373€
1445€

1284€
1352€

975€
1026€

1049€
1104€

27.7.-03.8. 1373€
1445€

1284€
1352€

975€
1026€

1049€
1104€

03.8.-10.8. 1511€
1590€

1414€
1488€

1072€
1128€

1154€
1215€

10.8.-17.8. 1511€
1590€

1414€
1488€

1072€
1128€

1154€
1215€

17.8.-24.8. 1511€
1590€

1414€
1488€

1072€
1128€

1154€
1215€

24.8.-31.8. 1036€
1091€

999€
1052€

753€
793€

803€
845€

31.8.-07.9. 891€
938€

849€
894€

679€
715€

692€
728€

07.9.-14.9. 846€
890€

807€
849€

620€
653€

652€
686€

14.9.-21.9. 824€
867€

785€
826€

599€
630€

630€
663€

21.9.-28.9. 824€
867€

785€
826€

599€
630€

630€
663€

Legenda - vysvetlivky:


Prečiarknuté ceny sú katalógové ceny, cena nad nimi je zľavnená o práve platnú zľavu: 5% zľava Happy Holiday


Ceny sú za celý apartmán s uvedeným počtom osôb na týždeň – 8 dní, 7 nocí.


Apartmán(y) ešte voľné Všetky apartmány už obsadené 

 

 

Katalógové čísla apartmánov:

 • A-  typ monolocale (obývacia izba s kuch. kútom)
 • B-  typ bilocale (obývacia izba s kuch. kútom + spálna)
 • C-  typ trilocale (obývacia izba [s kuch kútom alebo + kuchyňa] + 2 spálne)
 • D-  typ quadrilocale (obývacia izba + 3 spálne)
 • -M-  mezonet (dvojpodlažný apartmán)
 • -V-  samostatná vila

 

 

Nástup na apartmány vždy v sobotu od 16.00 hod., uvoľnenie apartmánov nasledujúcu sobotu do 09.00 hod.

 

Objednanie pobytu a platobné podmienky

objednať pobyt si môžete telefonicky, cez náš web, e-mailom, alebo osobne v pobočke CA

od 01.12.2023

Môžete si vybrať z nasledovných zliav :

 • 5% zľava FIRST MOMENT  - platí do 28.02.2024, pri zálohe 50% z ceny ubytovania
 • 9%  zľava VERNÝ KLIENT  - platí do 28.02.2024, pri zálohe 50% z ceny ubytovania
 • objednať pobyt si môžete telefonicky, cez náš web, e-mailom, alebo osobne v pobočke CA
 • záloha sa uhrádza do 3 dní od objednania pobytu  v hotovosti v CA, pošt.poukážkou alebo bank.prevodom, doplatok do 30 dní pred nástupom na pobyt
 • v prípade záujmu vám môžeme želanú kapacitu nezáväzne rezervovať na dobu 2 pracovných dní

Súčasťou Zmluvy o obstaraní ubytovania sú aj Všeobecné podmienky pre účasť na pobytoch CA.

.

Cena zahrňuje: ubytovanie za apartmán (uvedený počet osôb) 8 dní pobytu, 7 nocí 
  spotrebu elektriny,  vody, plynu, parkovné
  osobná účasť vedenia CA ako delegáta počas pobytu  od 01.6.2024 do 22.9.2024 
 
osobná asistencia delegáta pri nástupe na ubytovanie
  povinné príplatky : žiadne
  parkovné
 

v cene ubytovania je  aj používanie klimatizácie

  záverečné upratovanie LIGHT (nezahŕňa vynesenie odpadkov a umytie riadu)

 

 

Na mieste, po prebratí apartmánu od nášho delegáta, sa platí vratná kaucia : 100,-EUR za apartmán - bude vrátená pri odovzdaní apartmánu v pôvodnom stave.

 

Nepovinné príplatky : 

 

                  - prioritný check-in (prednostné ubytovanie v čase od 11.30 do 12:30 hod.) : 40,-EUR/apartmán

                  - detská postieľka ( pre dieťa 0-2 roky) : 40,-EUR/pobyt

                  - poplatok za psa/mačku : 40,-EUR/pobyt 

                  -možné zapožičanie posteľného prádla za 10,-EUR/osobu a pobyt

                  - zapožičanie uterákov (1 x osuška + 1 x uterák) za 10,-EUR na celý pobyt